CONTACT  US

Shivganga Samagra Gramvikas Parishad Jhabua

409, Indrasan Apartment, 01, Jaora Compound, Indore, Madhya Pradesh.

Email: shivgangajhabua@gmail.com

 

Shivganga Ashram

Dharmapuri Village, District Jhabua, Madhya Pradesh.

 

Contact Person: Rajaram Katara : +91 9425322160